25 důvodů proč spolupracovat s naší firmou v oblasti auditu

 1. jsme na auditorském trhu již od roku 1993
 2. auditujeme významné společnosti, které působí na českém trhu
 3. zkontrolujeme věrný obraz vašeho účetnictví
 4. zabezpečíme provedení auditu podle Mezinárodních auditorských standardů
 5. poradíme vám ve všech složitých oblastech - tvorba rezerv, odložená daň
 6. známe také problematiku DPH, spolupracujeme s externími specialisty v oblasti DPH
 7. známe také problematiku  zákona o daních z příjmů, spolupracujeme s externími specialisty
 8. zpracujeme vaše finanční analýzy
 9. stále se vzděláváme
 10. zkontrolujeme vaši účetní směrnici na platnou legislativu
 11. zkontrolujeme vaši mzdovou směrnici na platnou legislativu
 12. zkontrolujeme sestavení vaší  účetní závěrky podle platné legislativy včetně kvalitní přílohy
 13. zabezpečíme zveřejnění vaší účetní závěrky ve sbírce listin
 14. zabezpečíme audit zahajovací závěrky v případě přeměn společností
 15. zabezpečíme všechny požadované audity v návaznosti na obchodní zákoník
 16. zabezpečíme  audit účetní závěrky
 17. zabezpečíme audit výroční zprávy
 18. zabezpečíme prověrku zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 19. zaměstnáváme jednoho auditora a dva asistenty auditora v systému přípravy na zkoušky auditora
 20. pomůžeme se  zpracováním výkazu cash-flow
 21. pomůžeme se  zpracováním kvalitní přílohy, poskytneme náš vzor
 22. zdarma budete pravidelně dostávat  náš Věstník
 23. zpracujeme průběžné audity
 24. zhodnotíme vámi používané kontrolní procesy
 25. představíme nové možnosti zdokonalení vašeho účetnictví

>>Partneři


>>Z našich klientů

>>Cerfitikáty

Platná osvědčení společnosti Oswald

>>Aktuality

Redirecting...

Přihlaste se k odběru aktualitVíce informací o zasílání aktualit