Ing. Pěva Čouková

E-mail: peva.coukova@oswald.cz
Kvalifikace a certifikáty:
  • auditor č. osvědčení 1149
  • daňové poradkyně č. osvědčení 23
  • bilanční účetní č. osvědčení 312
  • účetní asistent č. osvědčení 2335
  • osvědčení o dlouhodobém vzdělávání pro daňové poradce na Masarykově univerzitě v Brně, právnické fakultě
  • certifikát z Mezinárodních účetních standardů u MFČR a ACCA
  • osvědčení - Mezinárodní auditorské standardy - KAČR
  • osvědčení o registraci v Evropském seznamu daňových poradců
Profesní aktivity:

Komora auditorů
- člen Výboru pro metodiku při Komoře auditorů ČR - pomocný orgán KAČR

Komora daňových poradců
- vedoucí sekce Odborného kolegia pro problematiku Účetnictví
- zkušební komisař pro kvalifikační zkoušku žadatelů o povolání daňového poradce

Stálý host Národní účetní rady

Přednášková činnost:

Pěva Čouková poskytuje přednáškovou činnost zejména pro:

- Komoru daňových poradců ČR
 Kompletní kurz o účetnictví pro přípravu daňových poradců od roku 2002

- 1. VOX, a. s., Praha
Daňový profesionál - výklad účetnictví a příklady

Přednášková činnost je zaměřena na účetnictví v návaznosti na daně a obchodní zákoník.

Publikační činnost: Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti
Nejvyšší dosažené vzdělání: Vysoká škola báňská v Ostravě
ekonomická fakulta
obor: Ekonomika průmyslu
Praxe v naší společnosti: od vzniku společnosti
Zajímavá dřívější praxe: vedoucí odboru práce a mzdy - Fakultní nemocnice Olomouc

Kvalifikace a certifikáty

Auditor Mez. audit. standardy Daňový poradce Daňový poradce

Bilanční účetní Účetní asistent Mezinárodní standardy Etický kodex

Embassy CES – Ing. Pěva Pokorná Certificate of Studies – Ing. Pěva Čouková Reforma účetnictví státu – Ing. Pěva Čouková
Embassy CES Certificate of Studies Reforma účetnictví státu

>>Z našich klientů

Zobrazit další reference

>>Aktuality

Redirecting...

Přihlaste se k odběru aktualitVíce informací o zasílání aktualit