Problematika - daň z přidané hodnoty

Zabezpečujeme pro naše klienty velmi rozsáhlou problematiku DPH, a to jak z pohledu vnitřní problematiky – např. prodej ojetých vozidel a mnoho dalšího, tak z pohledu místa plnění – kdy máme prakticky celosvětový záběr.

Na problematice DPH s námi spolupracují dvě špičkové odbornice na DPH:

  • Ing. Olga Hochmannová, bývalý zaměstnanec MFČR na pozici vedoucího nepřímých daní
  • Ing. Dagmar Fitříková, bývalý zaměstnanec Finančního ředitelství Ostrava

Dnes obě odbornice působí v soukromé praxi a nám zachovávají přízeň a řeší s námi problémy našich klientů.

Naše zkušenosti:

Pořízení z EU

Neměcko
Slovensko
Polsko
Francie
Itálie
Belgie
Rakousko


Dodání do EU

Neměcko
Slovensko
Polsko
Dánsko
Itálie
Belgie


Dovoz (třetí země)

Švýcarsko
Čína


Vývoz (třetí země)

Čína
Kanada
Mexiko